حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ 15 محرم 1446 Sunday, 21 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 111 تعداد نوشته های امروز : 7 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 0×
 • آرشیو » حوزه علمیه مجازی

  درسنامه اخلاق ۱ فصل سوم : سلام کردن
  1 سال قبل
  درسنامه اخلاق1 فصل سوم آداب اجتماعی

  درسنامه اخلاق ۱ فصل سوم : سلام کردن

  فهرست فصل سوم آداب اجتماعي ۱ . آداب و اهميت سلام و تحيت ۱۱ . آداب شادى ۲ . آداب برخوردها ۱۲ . آداب ورود ۳ . آداب سخن گفتن ۱۳ . آداب مجلس ۴ . آداب شنيدن ۱۴ . آداب برخورد با بزرگترها ۵ . آداب انتقاد ۱۵ . آداب و حقوق والدين ۶ […]

  سؤالات امتحانی پایه ششم حوزه علمیه
  2 سال قبل
  سؤالات امتحانی پایه ششم حوزه علمیه

  سؤالات امتحانی پایه ششم حوزه علمیه

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (1).pdf” title=”001 (1)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (2).pdf” title=”001 (2)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (3).pdf” title=”001 (3)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (4).pdf” title=”001 (4)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (5).pdf” title=”001 (5)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (6).pdf” title=”001 (6)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (7).pdf” title=”001 (7)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (8).pdf” title=”004 (8)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (9).pdf” title=”001 (9)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (10).pdf” title=”001 (10)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (11).pdf” title=”001 (11)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000006/001 (12).pdf” title=”001 (12)”][pdf-embedder […]

  سؤالات امتحانی پایه پنجم حوزه علمیه
  2 سال قبل
  سؤالات امتحانی پایه پنجم حوزه علمیه

  سؤالات امتحانی پایه پنجم حوزه علمیه

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (1).pdf” title=”001 (1)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (2).pdf” title=”001 (2)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (3).pdf” title=”001 (3)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (4).pdf” title=”001 (4)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (5).pdf” title=”001 (5)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (6).pdf” title=”001 (6)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (7).pdf” title=”001 (7)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (8).pdf” title=”004 (8)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (9).pdf” title=”001 (9)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (10).pdf” title=”001 (10)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (11).pdf” title=”001 (11)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000005/001 (12).pdf” title=”001 (12)”][pdf-embedder […]

  سؤالات امتحانی پایه چهارم حوزه علمیه
  2 سال قبل
  سؤالات امتحانی پایه چهارم حوزه علمیه

  سؤالات امتحانی پایه چهارم حوزه علمیه

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (1).pdf” title=”001 (1)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (2).pdf” title=”001 (2)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (3).pdf” title=”001 (3)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (4).pdf” title=”001 (4)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (5).pdf” title=”001 (5)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (6).pdf” title=”001 (6)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (7).pdf” title=”001 (7)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (8).pdf” title=”004 (8)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (9).pdf” title=”001 (9)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (10).pdf” title=”001 (10)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (11).pdf” title=”001 (11)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000004/001 (12).pdf” title=”001 (12)”][pdf-embedder […]

  سؤالات امتحانی پایه سوم حوزه علمیه
  2 سال قبل
  سؤالات امتحانی پایه سوم حوزه علمیه

  سؤالات امتحانی پایه سوم حوزه علمیه

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (1).pdf” title=”001 (1)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (2).pdf” title=”001 (2)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (3).pdf” title=”001 (3)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (4).pdf” title=”001 (4)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (5).pdf” title=”001 (5)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (6).pdf” title=”001 (6)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (7).pdf” title=”001 (7)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (8).pdf” title=”004 (8)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (9).pdf” title=”001 (9)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (10).pdf” title=”001 (10)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (11).pdf” title=”001 (11)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000003/001 (12).pdf” title=”001 (12)”][pdf-embedder […]

  سؤالات امتحانی پایه دوم حوزه علمیه
  2 سال قبل
  سؤالات امتحانی پایه دوم حوزه علمیه

  سؤالات امتحانی پایه دوم حوزه علمیه

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (1).pdf” title=”001 (1)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (2).pdf” title=”001 (2)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (3).pdf” title=”001 (3)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (4).pdf” title=”001 (4)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (5).pdf” title=”001 (5)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (6).pdf” title=”001 (6)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (7).pdf” title=”001 (7)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (8).pdf” title=”004 (8)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (9).pdf” title=”001 (9)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (10).pdf” title=”001 (10)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (11).pdf” title=”001 (11)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000002/001 (12).pdf” title=”001 (12)”][pdf-embedder […]

  سؤالات امتحانی پایه اول حوزه علمیه
  2 سال قبل
  سؤالات امتحانی پایه اول حوزه علمیه

  سؤالات امتحانی پایه اول حوزه علمیه

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (1).pdf” title=”001 (1)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (2).pdf” title=”001 (2)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (3).pdf” title=”001 (3)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (4).pdf” title=”001 (4)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (5).pdf” title=”001 (5)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (6).pdf” title=”001 (6)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (7).pdf” title=”001 (7)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (8).pdf” title=”004 (8)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (9).pdf” title=”001 (9)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (10).pdf” title=”001 (10)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (11).pdf” title=”001 (11)”][pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/tools/pdf/hozeh/000001/001 (12).pdf” title=”001 (12)”][pdf-embedder […]

  2 سال قبل

  سؤالات امتحانی منطق ۲ پایه ۲

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/منطق-۲-پ-۲٫pdf” title=”منطق ۲ پ ۲″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/منطق۲پ۲٫pdf”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/منطق-۲-پ۲-.pdf” title=”منطق ۲ پ۲″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/منطق-۲-پ-۲-.pdf” title=”منطق ۲ پ ۲″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/منطق-۲-پ-۲-۱٫pdf” title=”منطق ۲ پ ۲″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/منطق-۲-پ-۲-۲٫pdf” title=”منطق ۲ پ ۲ (۲)”]پایه  ۲ 

  2 سال قبل

  سؤالات فقه ۴

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴پ۴-تمهیدیه.pdf” title=”فقه۴پ۴ تمهیدیه”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴-پ۶-۲-۲٫pdf” title=”فقه۴ پ۶ (۲) (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴-پ۹-۲٫pdf” title=”فقه۴ پ۹ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴-پ۶-۳٫pdf” title=”فقه۴ پ۶ (۳)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴-پ۹٫pdf” title=”فقه۴ پ۹″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴-پ۶-۲٫pdf” title=”فقه۴ پ۶ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/درسنامه-فقه۴پ۴٫pdf” title=”درسنامه فقه۴پ۴″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/درسنامه.-فقه۴پ۴-۱٫pdf” title=”درسنامه. فقه۴پ۴-۱″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/درسنامه.-فقه۴پ۴-۱-۲٫pdf” title=”درسنامه. فقه۴پ۴-۱ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/درسنامه-فقه۴پ۴-۲٫pdf” title=”درسنامه فقه۴پ۴ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴-پ۶٫pdf” title=”فقه۴ پ۶″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۴پ۹-۲٫pdf” title=”فقه۴پ۹ (۲)”] […]

  2 سال قبل

  سؤالات فقه ۳

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۴-لمعه.pdf” title=”فقه۳پ۴ لمعه”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳-پ۹-۲٫pdf” title=”فقه۳ پ۹ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳٫پ۶-۲٫pdf” title=”فقه۳٫پ۶ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳-پ۹٫pdf” title=”فقه۳ پ۹″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳٫پ۶٫pdf”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۶-۲٫pdf” title=”فقه۳پ۶ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۶٫pdf”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پایه-۴-درسنامه-لمعه.pdf” title=”فقه۳پایه ۴ درسنامه لمعه”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۹-۳٫pdf” title=”فقه۳پ۹ (۳)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۷-ساعت۱۰-۲٫pdf” title=”فقه۳پ۷ ساعت۱۰ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۹-۲٫pdf” title=”فقه۳پ۹ (۲)”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۷-ساعت۱۰٫pdf” title=”فقه۳پ۷ ساعت۱۰″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۹٫pdf”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۳پ۷٫pdf”]

  2 سال قبل

  سؤالات فقه ۲

  [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۲پ۴-تمهیدیه.pdf” title=”فقه۲پ۴ تمهیدیه”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۲-پایه۹٫pdf” title=”فقه۲ پایه۹″] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۲-پایه-۴-درسنامه-لمعه.pdf” title=”فقه۲ پایه ۴ درسنامه لمعه”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۲پ۹٫pdf”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۲پ۶٫pdf”] [pdf-embedder url=”https://hozehnovin.ir/wp-content/uploads/2023/06/فقه۲پ۴٫pdf”]